Kørelærer Gruppen
Til forsiden

Vejledende, helbredsmæssig køretest


I Danmark skal kørekortet fornyes, når man fylder 70, 74, 76, 78 og 80 år, Herefter skal det fornyes hvert år. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som typisk bliver udsted af egen læge. Denne lægeattest munder ud i en anbefaling (fornyes / ikke-fornyes). Lægen kan også anbefale, at kørekortet af helbredsmæssige årsager fornyes for en kortere periode end normalt, eller lægen kan anbefale en vejledende, helbredsmæssig køretest.
Siden 1. maj 2006 har ansøgeren skullet gennemgå en mindre, kognitiv test i forbindelse med dette lægebesøg. Testen hedder m-MMSE og er et uddrag af MMSE (Mind-Mental-State-Examination), kombineret med 'Urskive-prøven'.
Herefter kan ansøgningen om fonyelse af kørekort indleveres til kommunens Borgerservice. Hvis der er anmærkninger i lægeattesten, overdrages sagen til politiet, da Borgerservice ikke har autoritet til at træffe denne type afgørelser.
Politiet kan indstille ansøgeren til en vejledende, helbredsmæssig køretest hos politiets køreprøvesagkyndige. Dette sker typisk, hvis der er anmærkninger i lægeattesten.
Hvis den køreprøvesagkyndige vurderer, at der er behov herfor, kan han/hun anbefale ansøgeren at gå op til en kontrollerende køreprøve, som til forskel fra den vejledende, helbredsmæssige køretest også omfatter en teoriprøve.
 
 
 
 
 
 

Nedenfor kan du vælge en af kategorierne for at se priser, lovkrav m.m til denne: